Opłaty celne

Wymiar cła i podatki zależne są od wartości zamówienia oraz progu kwoty wolnej od podatku dla towarów importowanych do docelowego kraju.

Firma Fruugo nie ma kontroli nad tymi opłatami i nie jesteśmy w stanie określić, ile będą one wynosić, ponieważ regulacje celne i cła przywozowe różnią się w zależności od kraju. Aby uzyskać więcej informacji na temat bieżących opłat, musisz skontaktować się z lokalnym urzędem celnym przed złożeniem zamówienia.

Szacunkowe terminy dostaw nie biorą pod uwagę czasu trwania jakichkolwiek dodatkowych rozliczeń związanych z odprawą celną, która jest poza kontrolą firmy Fruugo.
 
Należy pamiętać, że opłaty celne nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z zamówienia i zwrotu towaru. 

Jeśli anulują Państwo swoje zamówienie poprzez odrzucenie dostawy całości lub części swojego zamówienia, Państwa zamówienie zostanie zwrócone do nadawcy. Zwrot pieniędzy za produkt zostanie rozpatrzony, kiedy sprzedawca otrzyma zwrot przesyłki.

Za wszystkie opłaty celne lub opłaty manipulacyjne po dostawie odpowiada w całości klient. Jednak jeśli Państwa zamówienie kwalifikuje się do opłaty celnej, mogą Państwo skontaktować się w tej kwestii z Fruugo i wysłać wniosek o pokrycie kosztów.

eśli zwracają Państwo przedmioty w celu uzyskania zwrotu pieniędzy po pokryciu kosztów opłaty celnej, prosimy mieć na uwadze, że nie będziemy mogli zwrócić więcej, niż wynosi pierwotna kwota zapłacona za Państwa zamówienie. Dostarczymy Państwu dowód zwrotu w przypadku, gdy mają Państwo życzenie zwrotu podatku VAT od organów celnych właściwych Państwa krajowi.