Refundacja i czas jej przetworzenia

Gdy tylko sklep otrzyma paczkę i potwierdzi, że zwrócone przedmioty są zgodne z opisaną powyżej instrukcją zwrotu, otrzymasz maila z potwierdzeniem przyjęcia zwrotu. Serwis Fruugo niezwłocznie rozpocznie przetwarzanie refundacji za zwrócone przedmioty.

Jeśli postanowisz zwrócić wszystkie produkty z zamówienia pochodzące z jednego sklepu, koszty ich dostawy zostaną Ci zwrócone. Załóżmy, że zamówienie obejmowało 3 produkty ze sklepu X i 2 produkty ze sklepu Y. Postanawiasz zwrócić 3 produkty do sklepu X. W takiej sytuacji zwrócimy Ci koszty dostawy produktów ze sklepu X. Jeśli jednak postanowisz zwrócić zamówienie jedynie częściowo, poniesione przez Ciebie koszty dostawy posłużą do pokrycia kosztów wysyłki i opłat manipulacyjnych sklepu.

Jeśli na przykład zamówienie opłacono kartą kredytową, refundacja zostanie przekazana na tę kartę kredytową. Jeśli zamówienie opłacono przelewem bankowym, refundacja zostanie przekazana na Twoje konto bankowe. Dostępność pieniędzy na Twojej karcie kredytowej lub koncie bankowym zależy w dużym stopniu od szybkości, z jaką Twój bank przetworzy refundację. Może to potrwać od 5 do 30 dni roboczych.