Wyświetl moją historię zamówień

Zaloguj się na swoje konto Fruugo:

  1. Kliknij przycisk „Konto” na banerze nagłówka witryny Fruugo.

  2. Wpisz swój adres e-mail

  3. Wprowadź hasło

  4. Kliknij Login

  5. Kliknij menu, aby wyświetlić otwarte lub zamknięte zamówienia *

* Otwarte zamówienia to te, które niedawno złożyłeś i oczekują na potwierdzenie i wysyłkę przez sprzedawcę.

Zamknięte zamówienia to te, które zostały potwierdzone i wysłane przez sprzedawcę.

Najlepsza wskazówka: Możesz również kierować zapytania o zamówienia bezpośrednio do naszych sprzedawców z ekranu zamówień.